Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

sparkle-of-hope
7967 f578
Reposted fromdiicap diicap viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope

March 19 2017

sparkle-of-hope
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
8215 f22c 522
Reposted fromerial erial vialissie lissie

March 17 2017

sparkle-of-hope
3288 3b78
Reposted fromkrzysk krzysk viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
9357 5a91
Reposted fromimradioactive imradioactive viaasdfgh asdfgh
sparkle-of-hope
2308 3db4
Reposted fromcalifornia-love california-love viaasdfgh asdfgh

March 08 2017

sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
5716 9b4e
5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viailovegreen ilovegreen

March 07 2017

sparkle-of-hope
sparkle-of-hope

March 03 2017

sparkle-of-hope
1413 bfc2 522
Reposted fromartlover artlover viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
Miała nadzieję, że po pewnym czasie będzie mądra i rozsądna, lecz niestety, niestety, musiała się przyznać przed sobą, że ten czas jeszcze nie nadszedł.
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaasdfgh asdfgh

March 01 2017

sparkle-of-hope
    

30 DAY NEW GIRL CHALLENGE (Day 2): Favourite Scene from Season 1 ~ Groovy Kinda Love.

"Stop copying my beaks".

Reposted fromnewgirl newgirl
sparkle-of-hope
2835 e283
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viailovemovies ilovemovies
sparkle-of-hope
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywistość.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viaeternia eternia

February 24 2017

sparkle-of-hope
3973 aca0
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viailovemovies ilovemovies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl