Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

sparkle-of-hope
2458 4349
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasplendiid splendiid

June 16 2017

sparkle-of-hope
7733 b6eb
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialissie lissie

June 15 2017

sparkle-of-hope
- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś "nago psychicznie". Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternia eternia
sparkle-of-hope

June 14 2017

6833 0e04
Reposted fromAmericanlover Americanlover viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love vialissie lissie
sparkle-of-hope

June 11 2017

sparkle-of-hope

June 10 2017

sparkle-of-hope
9386 db0f
Reposted fromvintage-style vintage-style viahirondydol hirondydol

June 08 2017

Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
sparkle-of-hope
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasdfgh asdfgh
sparkle-of-hope
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaasdfgh asdfgh

May 24 2017

sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabridal bridal

May 17 2017

sparkle-of-hope
Tryb bycia polega na akceptacji świata takim, jakim jest. Nie chodzi tu o bierne poddanie się losowi, lecz o zaakceptowanie faktu, że w danym momencie jesteś w takiej, a nie innej sytuacji. Pozwala to osiągnąć większy spokój umysłu i lepsze zdrowie.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viasplendiid splendiid

May 16 2017

4168 757e
Reposted fromtwice twice viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
8543 42d7
Reposted fromstrangeee strangeee viailovegreen ilovegreen
7980 ba31 522
Reposted fromwowimtired wowimtired viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viasplendiid splendiid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl