Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

sparkle-of-hope
5712 d1bd
sparkle-of-hope
5706 f34a
sparkle-of-hope
8841 ce74
Reposted fromursa-major ursa-major viailovegreen ilovegreen

May 09 2018

sparkle-of-hope
2901 aad5 500

May 07 2018

sparkle-of-hope
1999 b8fe 500
sparkle-of-hope
Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frombarock barock vialissie lissie

April 26 2018

sparkle-of-hope
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
sparkle-of-hope

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
sparkle-of-hope
8487 d6ec
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasplendiid splendiid
sparkle-of-hope
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasplendiid splendiid
sparkle-of-hope
5193 2049
Reposted fromEtnigos Etnigos viasplendiid splendiid

April 23 2018

sparkle-of-hope
3462 ee9a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialissie lissie
sparkle-of-hope
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeternia eternia
sparkle-of-hope
4107 3197 500
Reposted fromsavatage savatage viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
8037 2b2b
Reposted from4777727772 4777727772 viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
7668 afc9 500
sparkle-of-hope
To niewiarygodne, jak jeden człowiek w stanie jest tworzyć mój świat piękniejszym.
— LemON, Papier

March 01 2018

sparkle-of-hope
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromcorvax corvax vialove-in-vain love-in-vain
sparkle-of-hope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl