Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

sparkle-of-hope
1637 7a45
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaeternia eternia
sparkle-of-hope
Reposted fromfelicka felicka viaeternia eternia
sparkle-of-hope
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą
za późno.
— Haruki Murakami: Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa.
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viasanders sanders
sparkle-of-hope
9848 a5e5
Reposted from4777727772 4777727772 viasanders sanders

June 19 2018

sparkle-of-hope
5712 d1bd
sparkle-of-hope
5706 f34a
sparkle-of-hope
8841 ce74
Reposted fromursa-major ursa-major viailovegreen ilovegreen

May 09 2018

sparkle-of-hope
2901 aad5 500

May 07 2018

sparkle-of-hope
1999 b8fe 500
sparkle-of-hope
Bywało, chodzę, jem, rozmawiam, myślę przytomnie, rozpatruję się w pięknej okolicy, nawet śmieję się i jestem wesół, a mimo to czuję jakieś tępe ukłucie, jakiś drobny niepokój, jakąś nieskończenie małą obawę.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted frombarock barock vialissie lissie

April 26 2018

sparkle-of-hope
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
sparkle-of-hope

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
sparkle-of-hope
8487 d6ec
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasplendiid splendiid
sparkle-of-hope
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasplendiid splendiid
sparkle-of-hope
5193 2049
Reposted fromEtnigos Etnigos viasplendiid splendiid

April 23 2018

sparkle-of-hope
3462 ee9a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialissie lissie
sparkle-of-hope
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeternia eternia
sparkle-of-hope
4107 3197 500
Reposted fromsavatage savatage viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
8037 2b2b
Reposted from4777727772 4777727772 viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl