Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

1021 a2f3
Reposted frombrumous brumous viaszalony-virus szalony-virus
sparkle-of-hope
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasplendiid splendiid

September 04 2019

sparkle-of-hope
9314 1870 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
2933 1803
sparkle-of-hope
Zawsze czułam, że coś jest ze mną nie tak, a teraz już wiem. Jestem wadliwym egzemplarzem.
— Robyn Schneider, Dzień ostatnich szans
sparkle-of-hope
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety

August 13 2019

sparkle-of-hope
8312 eabc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
3626 00d8 500
takie Zośkowe <3
sparkle-of-hope
8650 a88f 500
Reposted fromslodziak slodziak viaszalony-virus szalony-virus
1021 a2f3
Reposted frombrumous brumous viaszalony-virus szalony-virus
sparkle-of-hope
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamake-a-wish make-a-wish
sparkle-of-hope
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamake-a-wish make-a-wish
sparkle-of-hope

May 11 2019

sparkle-of-hope
1763 2b12
Reposted fromEtnigos Etnigos viakonwalia konwalia
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaeternia eternia
sparkle-of-hope
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeternia eternia
sparkle-of-hope
7658 5d41
Reposted fromparamaribo paramaribo viaszalony-virus szalony-virus
sparkle-of-hope

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaszalony-virus szalony-virus
sparkle-of-hope
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viailovegreen ilovegreen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl