Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

sparkle-of-hope
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viabatgirl batgirl
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
sparkle-of-hope
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
sparkle-of-hope
8191 b2de
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven via100suns 100suns

November 26 2017

sparkle-of-hope
Reposted fromFlau Flau
sparkle-of-hope
2268 7452
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
sparkle-of-hope
2282 c97e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek

November 23 2017

sparkle-of-hope
Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano z ciepłym ciałem, czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to, przytulanie. Tak. 
— Xavier Dolan, "Wyśnione miłości"
2122 1889
Reposted fromerial erial vialissie lissie

November 10 2017

sparkle-of-hope
6890 bda1 522
Reposted from777727772 777727772 viairmelin irmelin
Pokonuj złych ludzi swym opanowaniem. Nie daj się im wyprowadzić z równowagi. Jeśli są złośliwi, nie bądź złośliwy w zamian. Jeśli wściekły pies ugryzie cię, a ty ugryziesz go w odwecie, sam staniesz się psem.
— Budda Siakjamuni, The Amitabha Sutra, Dharma Realm Buddhas Association, San Francisco 1974
(via wzruszenia)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialissie lissie

November 08 2017

sparkle-of-hope
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą
Póki żyjemy i mam Cię obok
Złączyć się jednym przyjemnym dreszczem
Pochodzić razem nocą po mieście
Zimnym zachłysnąć się majem
— Koniec Świata - Oranżada
Reposted fromherbatkowa herbatkowa viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
4878 6343 522
Reposted fromzrazik zrazik viabutterfly-and-cow butterfly-and-cow

October 31 2017

sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viaasdfgh asdfgh
sparkle-of-hope
9608 7fd0 522
Reposted fromretro-girl retro-girl viaasdfgh asdfgh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl