Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2018

sparkle-of-hope
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
sparkle-of-hope
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viaasdfgh asdfgh
sparkle-of-hope
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viaeternia eternia
sparkle-of-hope
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viasanders sanders
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope

Naszym Babciom i Dziadkom :*

October 16 2018

sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasdfgh asdfgh
sparkle-of-hope
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viamake-a-wish make-a-wish
sparkle-of-hope
4374 32c4
sparkle-of-hope
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie

October 06 2018

sparkle-of-hope
8672 4c45
Reposted fromEtnigos Etnigos viasanders sanders
sparkle-of-hope
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viasanders sanders
sparkle-of-hope
"Jeśli mówisz mi "dzień dobry" to mam przed oczami Ciebie przy mnie, z Twoimi ustami na moich, z Twoimi rękami na mnie. To dla mnie znaczy "dzień dobry".
Reposted frommerkaba merkaba viaeternia eternia
sparkle-of-hope
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasanders sanders
sparkle-of-hope

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasanders sanders
sparkle-of-hope
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie
sparkle-of-hope
4977 ccf2
Reposted fromcalifornia-love california-love vialissie lissie
sparkle-of-hope
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viasplendiid splendiid
sparkle-of-hope
The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can’t achieve it.
— Jordan Belfort
Reposted fromlittlemouse littlemouse viasplendiid splendiid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl