Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

sparkle-of-hope
1763 2b12
Reposted fromEtnigos Etnigos viakonwalia konwalia
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viaeternia eternia
sparkle-of-hope
Gdybym tylko mógł wziąć roczny urlop od wszystkiego, kupić przyczepę, podróżować z tobą po całym świecie, dobrze jeść, pić i tak spać z tobą przez wszystkie noce, a rankiem wstawać powoli, dojrzeć przez okno jakiś las, spacerować wokół jeziora, położyć się w trawie, zmrużyć oczy w słońcu; tylko rok, a potem byłbym gotów wrócić i już nie prosiłbym o nic więcej dla siebie. Nie mam żadnych pretensji do życia, tylko żeby czasami zwolniło ten ucisk na szyi. Żeby tylko pozwoliło trochę żyć.
— Judith Katzir
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeternia eternia
sparkle-of-hope
7658 5d41
Reposted fromparamaribo paramaribo viaszalony-virus szalony-virus
sparkle-of-hope

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaszalony-virus szalony-virus
sparkle-of-hope
6136 5ecb
Reposted fromonhigh onhigh viailovegreen ilovegreen

November 01 2018

sparkle-of-hope
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”  
— Mary Anne Radmacher
sparkle-of-hope
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viaasdfgh asdfgh
sparkle-of-hope
4688 994e 500
Reposted frompiehus piehus viaeternia eternia
sparkle-of-hope
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viasanders sanders
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope

Naszym Babciom i Dziadkom :*

October 16 2018

sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaasdfgh asdfgh
sparkle-of-hope
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viamake-a-wish make-a-wish
sparkle-of-hope
4374 32c4
sparkle-of-hope
Reposted fromshakeme shakeme vialissie lissie

October 06 2018

sparkle-of-hope
8672 4c45
Reposted fromEtnigos Etnigos viasanders sanders
sparkle-of-hope
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viasanders sanders
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl