Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

6833 0e04
Reposted fromAmericanlover Americanlover viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love vialissie lissie
sparkle-of-hope

June 11 2017

sparkle-of-hope

June 10 2017

sparkle-of-hope
9386 db0f
Reposted fromvintage-style vintage-style viahirondydol hirondydol

June 08 2017

Każdy człowiek zasługuje na pełną uwagę drugiego człowieka. Miłość nie jest zajęciem na pół etatu
— Erich Segal
(via blogfeather)
sparkle-of-hope
1192 9bd7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasdfgh asdfgh
sparkle-of-hope
Podarowałeś mi coś, co nawet trudno nazwać. Poruszyłeś we mnie coś, o istnieniu czego nawet nie wiedziałam. Jesteś i zawsze będziesz częścią mojego życia. Zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaasdfgh asdfgh

May 24 2017

sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
3793 745f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabridal bridal

May 17 2017

sparkle-of-hope
Tryb bycia polega na akceptacji świata takim, jakim jest. Nie chodzi tu o bierne poddanie się losowi, lecz o zaakceptowanie faktu, że w danym momencie jesteś w takiej, a nie innej sytuacji. Pozwala to osiągnąć większy spokój umysłu i lepsze zdrowie.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viasplendiid splendiid

May 16 2017

4168 757e
Reposted fromtwice twice viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
8543 42d7
Reposted fromstrangeee strangeee viailovegreen ilovegreen
7980 ba31 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viasplendiid splendiid

May 12 2017

sparkle-of-hope
6034 1dcb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaeternia eternia
sparkle-of-hope
I jakby nam było mało
rzeczywistych klęsk i cierpień
- dobijemy się słowami.
— W. Szymborska "Buffo"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeternia eternia

May 09 2017

sparkle-of-hope
9002 fd11
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialissie lissie

May 06 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl