Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2017

4761 6560 500
Reposted fromdivi divi viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter

September 17 2017

sparkle-of-hope
0355 5448 500
7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viaeternia eternia
sparkle-of-hope
6736 12d1
Reposted fromnezavisan nezavisan viahorses horses

September 12 2017

sparkle-of-hope
6825 1737
Reposted fromkarahippie karahippie vialissie lissie
sparkle-of-hope
8426 d275
Reposted fromsolitaire solitaire vialissie lissie

August 22 2017

sparkle-of-hope
0636 18f8 500
I to bardzo!
Reposted frommaliwa maliwa viaasdfgh asdfgh
sparkle-of-hope
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viaasdfgh asdfgh

August 13 2017

sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viasplendiid splendiid
sparkle-of-hope

Pomimo raf pomimo skał
Pomimo stumetrowych fal
Pomimo burz, błyskawic w ''z''
Ja ciągle ciebie chcę

Pomimo cieni, spalonych drzew
I zimy, która mrozi krew
Powodzi co zabiera nas
Ja mam dla ciebie czas

I jeszcze miejsca trochę mam
Na wybuchy, słowa skruchy
Na ten niepokoju stan
I jeszcze znajdę więcej sił
Będę walczył, będę kochał
Będę się o ciebie bił

Pomimo cięć pomimo ran
Do przodu wszystko jakoś pcham
I staram się nie zmienić nic
Dla ciebie mogę żyć
— Antek Smykiewicz

August 03 2017

sparkle-of-hope
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viasplendiid splendiid
sparkle-of-hope
8097 6fcc
mineło 20 lat
Reposted frommysoul mysoul vialissie lissie
sparkle-of-hope
8269 c746
Reposted fromcalifornia-love california-love vialissie lissie
sparkle-of-hope
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
sparkle-of-hope
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialissie lissie
sparkle-of-hope
0426 5c60
Reposted fromretro-girl retro-girl vialissie lissie
sparkle-of-hope
7095 a1ed
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasplendiid splendiid
6257 68ba 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viasplendiid splendiid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl