Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
Reposted frombluuu bluuu viamiamor miamor
9062 c0d0
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viamiamor miamor

October 13 2017

3547 9903
Reposted fromkattrina kattrina viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
5564 caef 500
Reposted fromfrances frances viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
8103 70f3
sparkle-of-hope
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaeternia eternia
2496 2c99 500

October 03 2017

4761 6560 500
Reposted fromdivi divi viaDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter

September 17 2017

sparkle-of-hope
0355 5448 500
7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viaeternia eternia
sparkle-of-hope
6736 12d1
Reposted fromnezavisan nezavisan viahorses horses

September 12 2017

sparkle-of-hope
6825 1737
Reposted fromkarahippie karahippie vialissie lissie
sparkle-of-hope
8426 d275
Reposted fromsolitaire solitaire vialissie lissie

August 22 2017

sparkle-of-hope
0636 18f8 500
I to bardzo!
Reposted frommaliwa maliwa viaasdfgh asdfgh
sparkle-of-hope
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viaasdfgh asdfgh

August 13 2017

sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viasplendiid splendiid
sparkle-of-hope

Pomimo raf pomimo skał
Pomimo stumetrowych fal
Pomimo burz, błyskawic w ''z''
Ja ciągle ciebie chcę

Pomimo cieni, spalonych drzew
I zimy, która mrozi krew
Powodzi co zabiera nas
Ja mam dla ciebie czas

I jeszcze miejsca trochę mam
Na wybuchy, słowa skruchy
Na ten niepokoju stan
I jeszcze znajdę więcej sił
Będę walczył, będę kochał
Będę się o ciebie bił

Pomimo cięć pomimo ran
Do przodu wszystko jakoś pcham
I staram się nie zmienić nic
Dla ciebie mogę żyć
— Antek Smykiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl