Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2017

sparkle-of-hope
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą
Póki żyjemy i mam Cię obok
Złączyć się jednym przyjemnym dreszczem
Pochodzić razem nocą po mieście
Zimnym zachłysnąć się majem
— Koniec Świata - Oranżada
Reposted fromherbatkowa herbatkowa viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
4878 6343 500
Reposted fromzrazik zrazik viabutterfly-and-cow butterfly-and-cow

October 31 2017

sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
Nic nie jest tak intymne jak spanie obok drugiej osoby - pomyślała - nawet seks. Człowiek jest wtedy całkowicie bezbronny. Spanie obok drugiej osoby,  w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności.
— Jonathan Carroll "Skradziony kościół"
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie viaasdfgh asdfgh
sparkle-of-hope
9608 7fd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaasdfgh asdfgh

October 25 2017

3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

sparkle-of-hope
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
http://kobietanakonkretach.pl/jak-stworzyc-milosc/
sparkle-of-hope
7888 f0ba
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
2496 2c99 500
sparkle-of-hope
9157 b0ec 500
sparkle-of-hope

October 17 2017

9237 0d75 500
Reposted frombrumous brumous viasplendiid splendiid
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
Reposted fromsoplica soplica viasplendiid splendiid
sparkle-of-hope
6998 98ea 500
Reposted fromrol rol viasplendiid splendiid
sparkle-of-hope
7067 f295
Reposted fromrozszczepianie rozszczepianie viamiamor miamor
sparkle-of-hope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl