Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

sparkle-of-hope
6270 29e6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
2886 82ad 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
3177 d976 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viailovegreen ilovegreen

November 30 2019

sparkle-of-hope
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viaasdfgh asdfgh
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
2735 a092
Reposted fromlaters laters viaasdfgh asdfgh
sparkle-of-hope
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted frompaniwer paniwer vialissie lissie
sparkle-of-hope
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialissie lissie

October 21 2019

sparkle-of-hope
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
sparkle-of-hope
sparkle-of-hope
6048 6f0b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
Budzeni pocałunkiem
wstają z łóżka
właściwą nogą <3
— Lidia Jasińska

September 15 2019

1021 a2f3
Reposted frombrumous brumous viaszalony-virus szalony-virus
sparkle-of-hope
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasplendiid splendiid

September 04 2019

sparkle-of-hope
9314 1870 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viailovegreen ilovegreen
sparkle-of-hope
2933 1803
sparkle-of-hope
Zawsze czułam, że coś jest ze mną nie tak, a teraz już wiem. Jestem wadliwym egzemplarzem.
— Robyn Schneider, Dzień ostatnich szans
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl